การแบ่งปันที่แตกต่าง

posted on 17 Dec 2011 14:15 by nikkung02
 
การแบ่งปันที่แตกต่าง
 
    สิ่งของถ้าเรามีมาก"เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน"แต่ความรักของคนสองคนยิ่งมีมากเท่าไรยิ่งต้อง"เรียนรู้ที่จะมอบให้คนเพียงคนเดียว"

Comment

Comment:

Tweet