สิ่งที่เหมือนกัน

posted on 17 Dec 2011 14:13 by nikkung02
สิ่งที่เหมือนกัน
 
คนเราทุกคนมีอวัยวะที่เรียกว่าหัวใจเหมือนกัน แต่ความรู้สึกต่างกัน เพราะฉะนั้นจะทำอะไรให้นึกถึงใจเขาใจเรา
 
********************************************
 
nikkung

Comment

Comment:

Tweet