ถนนสู่มิตรภาพ

posted on 17 Dec 2011 14:07 by nikkung02
ถนนสู่มิตรภาพ
 
ถ้าถนนคือที่ๆเชื่อมต่อระหว่างสถานที่นึงไปอีกที่นึงก็เปรียบได้กับคำว่ามิตรภาพที่ใช้เชื่อมระหว่างคนนึงไปสู่อีกคนนึง
 
*******************************
 
nikkung

Comment

Comment:

Tweet