สิ่งที่เรามองข้าม

posted on 28 Nov 2011 16:51 by nikkung02
 
สิ่งที่เรามองข้าม
 
          ในชีวิตคนเราส่วนใหญ่ก็มักจะพบเจอคนหลากหลายรูปแบบมากมาย อาจมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีปะปนกันไป คนที่ดีที่เข้ามาในชีวิตก็เหมือนของขวัญของชีวิตที่เราได้พบเจอส่วนคนที่ไม่ดีที่เราได้พบเจอ ให้เราถือว่าเป็นประสบการณ์อันหนึ่งของเราที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเป็นบทเรียนบทหนึ่งของตัวเรา บางทีสิ่งที่จะตัดสินว่าใครที่รักและห่วงเราจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่เวลาที่เรามีความสุขหรอก มันอยู่ตรงเวลาที่เรามีทุกข์ตะหากละ มันถึงจะทำให้รู้ว่าใครที่อยู่เคียงข้างเราอย่างแท้จริง อย่างข้อความที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่ไหนแล้วว่า "ร่วมทุกข์ร่วมสุข" แต่มันสามารถแยกได้เป็นทั้ง คนที่ร่วมสุขไม่ร่วมทุกข์ คนพวกนี้เราอาจพบเจอได้ทั่วไป เวลาที่เรามีความสุขก็มีมากมาย แต่เวลาเราทุกข์กลับไม่เห็นหน้าต่อไปคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข คนพวกนี้จัดเป็นเพื่อนแท้หรือคู่ชีวิตที่แท้จริงจะอยู่กับเราทุกเวลา และสิ่งที่คนเราอาจจะมองข้ามไปคือ คนที่ร่วมทุกข์ไม่ร่วมสุขนั้นก็คือพ่อแม่เรา ท่านจะเป็นคนที่เวลาเรามีความสุขท่านไม่เคยจะเรียกร้องอะไรจากเรา แถมท่านอาจจะยินดีกับเราด้วย แต่ทำไมก็ไม่รู้เวลาเรามีปัญหาไม่ว่ากับเพื่อนหรือคนรัก เรามักจะนึกถึงท่านก่อนโดยท่านจะอยู่กับเราเวลาเรามีปัญหาจริงๆ ที่เขียนมานี้แค่หวังว่าอยากให้ทุกคนอย่ามองข้ามคนที่รักเราที่สุด ก็แค่นั้นเอง
 
 
**********************************************
 
nikkung

Comment

Comment:

Tweet